XSMN Thứ 7 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.809366505
G.7818274789872
G.68639 1876 36216448 4315 22301220 7515 08134112 1755 2174
G.51129642455689189
G.458546 50762 72367 57308 85847 96745 9015146653 68707 33468 50786 20513 52926 4846439291 39030 77829 55398 16372 32704 8111957815 57526 77938 67845 84839 27732 15703
G.356550 2246573145 4926290576 5450485993 44524
G.297167049642930372115
G.157922601575908767334
ĐB230173602634235998696100

Lô tô TPHCM Thứ 7, 24/10/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 18
2 21, 22, 29
3 39
4 45, 46, 47
5 50, 51
6 62, 65, 67, 67
7 73, 76
8 -
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 24/10/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 13, 15
2 24, 26
3 30, 34, 36
4 45, 48
5 53, 57
6 62, 64, 64, 68
7 74
8 86
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/10/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 04
1 13, 15, 19
2 20, 29
3 30
4 -
5 -
6 65, 68
7 72, 76
8 87, 89
9 91, 98, 98

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 24/10/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 03, 05
1 12, 15, 15
2 24, 26
3 32, 34, 38, 39
4 45
5 55
6 -
7 72, 74
8 89
9 93
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.862129566
G.7477384395313
G.65887 9262 09349888 1373 51744031 0383 91604314 2819 4923
G.59081282024310037
G.437486 53798 45266 27235 18764 41176 0135106560 02047 94613 96356 07074 88912 0437025986 99609 18311 03873 86351 63458 0942414751 15948 53751 31988 98216 87052 53719
G.341030 4398601672 0448541228 8023294723 69852
G.204869529491483746695
G.123153528999406563446
ĐB541854907062823490953080

Lô tô TPHCM Thứ 7, 17/10/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 30, 34, 35
4 -
5 51, 53, 54
6 62, 62, 64, 66, 69
7 76, 77
8 81, 86, 86, 87
9 98

Lô tô Long An Thứ 7, 17/10/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 12, 13
2 20
3 -
4 47, 49
5 56
6 60, 62
7 70, 72, 73, 74, 74
8 84, 85, 88
9 99

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 17/10/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 11
2 24, 28
3 31, 31, 32, 37
4 -
5 51, 58
6 60, 65
7 73
8 83, 86
9 90, 95, 95

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 17/10/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 14, 16, 19, 19
2 23, 23
3 37
4 46, 48
5 51, 51, 52, 52
6 66
7 -
8 80, 88
9 95
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.829382649
G.7465458987937
G.68502 8302 90681095 4845 01116055 2963 32744661 7966 3611
G.51429572423866673
G.432447 28842 42684 78201 95725 03410 5960556821 48395 51123 87013 13613 20770 9081975113 38328 72269 57178 22845 57440 1838643219 70616 43110 73306 14582 93870 76209
G.391729 6656073112 1782918842 8714673893 75155
G.260324292956920519889
G.168196061467917053666
ĐB971775988247927913926185

Lô tô TPHCM Thứ 7, 10/10/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 02, 05
1 10
2 24, 25, 29, 29, 29
3 -
4 42, 47
5 -
6 60, 65, 68
7 75
8 84
9 96

Lô tô Long An Thứ 7, 10/10/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 12, 13, 13, 19
2 21, 23, 24, 29
3 38
4 45, 46, 47
5 58
6 -
7 70
8 -
9 95, 95, 95

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 10/10/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 13, 13
2 26, 28
3 -
4 40, 42, 45, 46
5 55
6 63, 69
7 70, 74, 78
8 86, 86, 87
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 10/10/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 10, 11, 16, 19
2 -
3 37
4 49
5 55
6 61, 66, 66
7 70, 73
8 82, 85, 89
9 93
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.871671205
G.7131934348223
G.67804 1428 00948435 1244 87326265 5921 24579738 4189 6049
G.52518517015567000
G.406858 64255 31492 53949 42316 24958 9961879285 09284 58441 10963 89396 28861 6487298594 38418 90688 90184 81771 12861 7996870579 27998 91612 38715 74509 50969 13395
G.345099 1939496005 3341256836 1873444668 86379
G.207332664033320753959
G.183889827138443251143
ĐB476066634248055584456776

Lô tô TPHCM Thứ 7, 03/10/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 16, 18, 18
2 28
3 31, 32
4 49
5 55, 58, 58
6 66
7 71
8 89
9 92, 94, 94, 99

Lô tô Long An Thứ 7, 03/10/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 12, 13
2 -
3 32, 34, 35
4 41, 44, 48
5 -
6 61, 63, 67
7 70, 72
8 84, 85
9 96

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 03/10/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 12, 18
2 21
3 32, 34, 36
4 48
5 56, 57
6 61, 65, 68
7 71
8 84, 84, 88
9 94

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 03/10/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 05, 09
1 12, 15
2 23
3 38
4 43, 49
5 59
6 68, 69
7 76, 79, 79
8 89
9 95, 98
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.888910939
G.7420370985119
G.66216 0480 40158226 6191 78314342 8122 54303582 7710 0570
G.57163641220600965
G.460065 25436 60748 22918 31660 07983 4910262242 97075 63771 46752 92765 25465 4224198127 48867 77772 81697 10648 58397 4792764043 34576 06873 43469 97731 85050 80520
G.349048 3437345023 5239316707 2218031334 96881
G.232461899966041599709
G.130332773203986013066
ĐB917768453558545706386023

Lô tô TPHCM Thứ 7, 26/09/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 15, 16, 18
2 20
3 32, 36
4 48, 48
5 -
6 60, 61, 63, 65, 68
7 73
8 80, 83, 88
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 26/09/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 20, 23, 26
3 31
4 41, 42
5 52, 58
6 65, 65
7 70, 71, 75
8 -
9 91, 91, 93, 96

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 26/09/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 07, 09
1 15
2 22, 27, 27
3 30
4 42, 48
5 -
6 60, 60, 67
7 72
8 80, 85
9 97, 97

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 26/09/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 19
2 20, 23
3 31, 34, 39
4 43
5 50
6 65, 66, 69
7 70, 73, 76
8 81, 82
9 -
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.806462343
G.7137580558378
G.66515 1062 02100453 4853 23516866 5199 00594874 7404 5707
G.53934970014476288
G.486385 26099 40669 17402 34308 34421 9231571743 17025 73961 94307 91563 68107 5967985145 03939 17356 04777 73677 39678 9298855787 94593 24384 49140 46240 28459 70554
G.365407 9806028802 4784434572 5391309984 64803
G.288191869201755149032
G.177455253438567877314
ĐB610924072445916438140838

Lô tô TPHCM Thứ 7, 19/09/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 06, 07, 08
1 10, 15, 15
2 21, 24
3 34, 37
4 -
5 55
6 60, 62, 69
7 -
8 85
9 91, 99

Lô tô Long An Thứ 7, 19/09/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 07, 07
1 -
2 20, 25
3 -
4 43, 43, 44, 45, 46
5 51, 53, 53
6 61, 63
7 79
8 80
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 19/09/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 23
3 38, 39
4 45, 47
5 51, 56, 58, 59
6 66
7 72, 77, 77, 78, 78
8 88
9 99

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 19/09/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 07
1 14
2 -
3 32, 38
4 40, 40, 43
5 54, 59
6 -
7 74, 78
8 84, 84, 87, 88
9 93
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.861762299
G.7228558726983
G.68220 3939 22039341 1170 14258604 4365 45641557 4903 4510
G.56926470464636946
G.467325 28510 33171 61383 56590 85479 0196580906 70634 49118 76543 50161 84394 4636793426 53687 45152 41442 46067 38106 8025823210 57202 13391 43551 21310 01781 08929
G.329491 4004003150 5305802625 9006789718 14246
G.290811431217971952491
G.167840233202444094908
ĐB151529076451733413074741

Lô tô TPHCM Thứ 7, 12/09/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 10, 11
2 20, 25, 26, 28, 29
3 39
4 40, 40
5 -
6 61, 65
7 71, 79
8 83
9 90, 91

Lô tô Long An Thứ 7, 12/09/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 18
2 20, 21, 25
3 34
4 41, 43
5 50, 51, 58, 58
6 61, 67
7 70, 76
8 -
9 94

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 12/09/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 13, 19
2 22, 25, 26, 26
3 -
4 40, 42
5 52, 58
6 63, 64, 65, 67, 67
7 -
8 87
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 12/09/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 08
1 10, 10, 10, 18
2 29
3 -
4 41, 46, 46
5 51, 57
6 -
7 -
8 81, 83
9 91, 91, 99

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc KQXSMN thứ 7 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Bảy trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 4 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Bảy hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Bảy nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền kqxs3m.net  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMN thứ bảy qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Bảy đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ Bảy mở thưởng 4 đài bao gồm TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 7, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Bảy

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ Bảy hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: kqxs3m.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Bảy để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86RSS

Copyright 2020 Kết quả xổ số 3 miền
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.

DMCA.com Protection Status