XSMN Thu 7 - SXMN Thu 7 Hàng Tuần - Xổ Số Miền Nam Thứ 7

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 17/02/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
37
38
40
93
G7
900
987
604
932
G6
8723
9695
0750
0113
9613
5405
3368
6797
8994
8066
9247
1822
G5
9606
1990
6442
1539
G4
16351
67135
36176
92097
62601
19208
27132
28022
40464
06970
95652
82812
51140
82636
60949
24270
91863
72144
18880
17526
31890
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
G3
32715
96871
85297
30867
81330
44869
35047
95542
G2
01177
58539
74862
61259
G1
84332
82418
80931
09580
ĐB
179627
292377
284420
340046
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 01, 06, 08 05 04 06
1 15 12, 13, 13, 18 16
2 23, 27 22 20, 26 22, 28
3 32, 32, 35, 37 36, 38, 39 30, 31 32, 39
4 40 40, 42, 44, 49 42, 46, 46, 47, 47
5 50, 51 52 55, 59
6 64, 67 62, 63, 68, 69 66
7 71, 76, 77 70, 77 70 72
8 87 80 80
9 95, 97 90, 97 90, 94, 97 90, 93
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: Xổ Số Miền Nam XSMN hôm nay

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 10/02/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
89
00
77
20
G7
621
329
057
727
G6
4028
5723
0634
6497
1828
4586
3840
1594
5189
2829
5902
8683
G5
2862
8236
0055
2954
G4
59691
50922
25668
74960
94763
03164
49828
94942
72073
17680
52081
88738
79548
10133
20038
04933
82583
35036
10332
65162
22929
49422
24008
93197
41190
64145
60606
75911
G3
77538
29466
34709
55475
42275
35486
96826
93231
G2
05733
60224
22490
86872
G1
11027
72026
74296
85394
ĐB
850589
628605
317633
817504
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 05, 09 02, 04, 06, 08
1 11
2 21, 22, 23, 27, 28, 28 24, 26, 28, 29 29 20, 22, 26, 27, 29
3 33, 34, 38 33, 36, 38 32, 33, 33, 36, 38 31
4 42, 48 40 45
5 55, 57 54
6 60, 62, 63, 64, 66, 68 62
7 73, 75 75, 77 72
8 89, 89 80, 81, 86 83, 86, 89 83
9 91 97 90, 94, 96 90, 94, 97
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 03/02/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
07
57
93
88
G7
291
122
454
576
G6
9839
3044
9311
6390
0619
7363
9220
5968
4125
2505
7181
0969
G5
7640
7265
4864
3871
G4
35524
37291
09198
72435
31063
49728
59396
97088
96388
79310
03293
43435
92070
32246
42658
94855
80331
25921
24835
13126
03291
76921
43240
41790
41574
63085
73980
85045
G3
87958
20788
44857
30568
78156
02480
04926
75691
G2
51424
80907
01077
33768
G1
68811
31596
79309
26731
ĐB
582950
114920
448719
168266
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07 07 09 05
1 11, 11 10, 19 19
2 24, 24, 28 20, 22 20, 21, 25, 26 21, 26
3 35, 39 35 31, 35 31
4 40, 44 46 40, 45
5 50, 58 57, 57 54, 55, 56, 58
6 63 63, 65, 68 64, 68 66, 68, 69
7 70 77 71, 74, 76
8 88 88, 88 80 80, 81, 85, 88
9 91, 91, 96, 98 90, 93, 96 91, 93 90, 91

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 27/01/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
28
26
69
25
G7
655
545
875
882
G6
2391
4961
3783
2691
8472
6548
7013
0027
3089
7827
4257
0747
G5
1398
2291
8225
5485
G4
49444
83614
33740
40888
71595
78399
81277
40583
31830
64772
07652
36122
06094
96292
94794
64995
44507
54264
75746
50598
76142
16161
48052
54744
85766
53759
95376
56868
G3
09074
94545
79025
55313
93623
82183
24878
33199
G2
60292
01819
82883
19778
G1
77332
85633
20992
27064
ĐB
299997
874063
172692
592318
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07
1 14 13, 19 13 18
2 28 22, 25, 26 23, 25, 27 25, 27
3 32 30, 33
4 40, 44, 45 45, 48 42, 46 44, 47
5 55 52 52, 57, 59
6 61 63 64, 69 61, 64, 66, 68
7 74, 77 72, 72 75 76, 78, 78
8 83, 88 83 83, 83, 89 82, 85
9 91, 92, 95, 97, 98, 99 91, 91, 92, 94 92, 92, 94, 95, 98 99

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 20/01/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
49
20
04
G7
874
160
616
380
G6
8892
0961
3538
2945
6714
2701
2429
0159
8632
2707
6217
1468
G5
5953
6455
3760
9255
G4
12608
84418
11737
62486
89896
56325
46865
61444
22392
07443
67824
25718
98816
25242
20112
37663
74894
09589
81295
10153
88624
94851
46095
11292
86012
48409
44034
18425
G3
51058
76068
24424
97036
69891
79156
32241
51567
G2
91186
96502
21218
89250
G1
75990
79843
49126
41816
ĐB
132339
321930
517325
925403
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 01, 02 03, 04, 07, 09
1 11, 18 14, 16, 18 12, 16, 18 12, 16, 17
2 25 24, 24 20, 24, 25, 26, 29 25
3 37, 38, 39 30, 36 32 34
4 42, 43, 43, 44, 45, 49 41
5 53, 58 55 53, 56, 59 50, 51, 55
6 61, 65, 68 60 60, 63 67, 68
7 74
8 86, 86 89 80
9 90, 92, 96 92 91, 94, 95 92, 95

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 13/01/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
22
50
18
89
G7
976
413
385
956
G6
6022
1059
6363
8585
9299
8619
3343
6970
0506
5275
3699
2161
G5
1042
5110
4606
4491
G4
36866
28048
76610
42564
27903
11679
91266
70947
98709
33060
99409
52715
55985
84330
92895
82344
95657
25849
84661
92838
79274
62589
49192
43922
67110
81323
01676
54863
G3
51700
07693
01983
68447
95548
62371
60310
13203
G2
83239
38386
49391
72290
G1
82691
94093
82913
08536
ĐB
322823
661433
804467
787903
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 03 09, 09 06, 06 03, 03
1 10 10, 13, 15, 19 13, 18 10, 10
2 22, 22, 23 22, 23
3 39 30, 33 38 36
4 42, 48 47, 47 43, 44, 48, 49
5 59 50 57 56
6 63, 64, 66, 66 60 61, 67 61, 63
7 76, 79 70, 71, 74 75, 76
8 83, 85, 85, 86 85 89, 89
9 91, 93 93, 99 91, 95 90, 91, 92, 99

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 06/01/2024

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
26
74
72
98
G7
306
786
535
922
G6
3158
3444
1517
5588
4423
4113
0190
9311
2712
8083
2150
3414
G5
2266
8849
2845
0008
G4
01076
11563
21246
09156
92778
51941
77436
38676
75489
66467
91522
71279
85594
15144
36514
38755
34841
32066
03846
92126
84546
42176
58131
39563
50793
87937
14625
99793
G3
94671
78467
87114
68025
10155
05885
06619
12697
G2
03177
36045
49430
84442
G1
53373
89384
49392
66359
ĐB
032799
654403
867511
300154
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 03 08
1 17 13, 14 11, 11, 12, 14 14, 19
2 26 22, 23, 25 26 22, 25
3 36 30, 35 31, 37
4 41, 44, 46 44, 45, 49 41, 45, 46, 46 42
5 56, 58 55, 55 50, 54, 59
6 63, 66, 67 67 66 63
7 71, 73, 76, 77, 78 74, 76, 79 72 76
8 84, 86, 88, 89 85 83
9 99 94 90, 92 93, 93, 97, 98

XSMN Thứ 7 - Kết quả XSMN Thứ 7. Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ 7.Trực tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 7 nhanh và chính xác nhất.:  

XSMN Thứ hai. Xem kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 từ trường quay các đài:

- Xổ số TP.HCM

- Xổ số Long An

- Xổ số Bình Phước

- Xổ số Hậu Giang

Xosophattien.com là trang cập nhật KQXSMN nhanh chóng, đầy đủ nhất giúp người chơi dễ dàng đưa ra dự đoán chính xác nhất.

Tra cứu kết quả Xổ Số miền Nam Thứ 7 chính xác nhất

Cách dễ dàng nhất để xem kết quả XSMN Thứ 7 là truy cập ngay vào xosophattien.com rồi chọn chuyên mục " XSMN Thứ 7 " là bạn sẽ xem được tất cả KQXSMN của các ngày Thứ 7 hàng tuần. Hơn thế, bạn cũng có thể xem lại tất cả kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 của tuần trước, tháng trước….

Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam

Mỗi tờ vé số miền Nam sẽ có mệnh giá là 10.000 VNĐ. Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) bao gồm có 9 giải, 18 dãy số tương ứng với 18 lần quay số. Cụ thể như sau:

- Giải đặc biệt: Bao gồm 1 giải, trị giá của giải thưởng này lên đến: 2.000.000.000đ

- Giải nhất: Bao gồm 10 giải, mỗi giải thưởng sẽ có trị giá: 30.000.000đ

- Giải nhì: Bao gồm 10 giải, mỗi giải thưởng có giá trị: 15.000.000đ.

- Giải ba: Bao gồm 10 giải, mỗi giải thưởng có trị giá: 10.000.000đ

- Giải tư: Bao gồm 70 giải, mỗi giải thưởng trị giá: 3.000.000đ

- Giải năm: Bao gồm 100 giải, mỗi giải thưởng có trị giá: 1.000.000đ

- Giải sáu: Bao gồm 300 giải, mỗi giải thưởng giá trị : 400.000đ

- Giải bảy: Bao gồm 1.000 giải, mỗi giải thưởng trị giá: 200.000đ

- Giải tám: Bao gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100.00đ

Ngoài ra, xổ số miền Nam còn có thêm các giải phụ như sau:

- Giải phụ: áp dụng với những vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị của mỗi giải là 50.000.000 vnđ, gồm có 9 giải. Tổng tiền vé trúng: 450.000.000đ

Giải khuyến khích: áp dụng với những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào (so với giải đặc biệt) thì sẽ được nhận thưởng 6.000.000 vnđ, bao gồm có 45 giải. Tổng giải thưởng 270.000.000đ.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam

Thứ Hai: Quay số mở thưởng TP.HCM - Cà Mau- Đồng Tháp

Thứ Ba: Mở thưởng các đài Bến Tre - Bạc Liêu- Vũng Tàu

Thứ Tư: Quay số các đài Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Mở thưởng các đài Tây Ninh - Bình Thuận- An Giang

Thứ Sáu: Quay số các đài Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: Mở thưởng các đài TP.HCM - Hậu Giang - Long An - Bình Phước

Chủ Nhật: Quay số các đài Tiền Giang - Đà Lạt- Kiên Giang

Những lưu ý cần biết về địa điểm nhận thưởng xổ số?

Nếu bạn không biết đổi tờ vé số trúng thưởng ở đâu thì cách đơn giản và dễ dàng nhất là đến đại lý vé số ở địa phương. Cách này sẽ không tốn nhiều công sức, thời gian di chuyển. Nhưng lưu ý khi đổi vé số trúng ở đây, người trúng thưởng sẽ phải mất một khoản hoa hồng giao dịch.

Tùy vào địa điểm đổi thưởng, giải trúng mà tỷ lệ sẽ khác nhau. Thường sẽ dao động từ 0.5% đến 1% giá trị giải thưởng. Việc đổi vé số trúng thưởng tại các đại lý vé số sẽ được áp dụng ở những giải thưởng có giá trị nhỏ.

Nhiều người trúng xổ số miền Nam đều chọn lựa cách đến công ty đổi số trúng nếu giải thưởng lớn như giải đặc biệt, giải nhất. Đó là vì vừa không mất phí đổi vé lại có thể đảm bảo an toàn bởi công ty xổ số sẽ bảo mật thông tin.

Khi đến lĩnh thưởng, với giải trúng bắt đầu từ 10 triệu đồng trở lên, người lĩnh thưởng phải mang theo căn cước công dân, hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân như giấy phép lái xe, hộ khẩu. Công ty trả thưởng đủ giá trị giải thưởng một lần bằng Việt Nam đồng theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo đề nghị từ phía khách hàng.

Kết quả xổ số hôm nay: Xổ Số Miền Bắc(XSMB), Xổ Số miền Trung(XSMT) và Xổ Số miền Nam(XSMN) được cập nhật nhanh chóng, chính xác mỗi ngày.