XS Mega 6/45 18-10-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 28-10-2020

Kỳ 653: Chủ Nhật, 18-10-2020

  • 01
  • 14
  • 25
  • 26
  • 30
  • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 24.736.948
Giải 1 16 10.000.000
Giải 2 818 300.000
Giải 3 13629 30.000

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86