Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Quảng Trị từ ngày: 20-11-2021 - 25-11-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 02-12-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 179 lần
  2. 179
  0
  1. 168 lần
  2. 176
  1. 172 lần
  2. 172
  1
  1. 168 lần
  2. 164
  1. 187 lần
  2. 187
  2
  1. 168 lần
  2. 170
  1. 173 lần
  2. 173
  3
  1. 168 lần
  2. 155
  1. 169 lần
  2. 169
  4
  1. 168 lần
  2. 183
  1. 162 lần
  2. 162
  5
  1. 168 lần
  2. 150
  1. 154 lần
  2. 154
  6
  1. 168 lần
  2. 182
  1. 148 lần
  2. 148
  7
  1. 168 lần
  2. 177
  1. 162 lần
  2. 162
  8
  1. 168 lần
  2. 147
  1. 168 lần
  2. 168
  9
  1. 168 lần
  2. 170