Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Quảng Trị từ ngày: 18-06-2022 - 23-06-2022
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 04-07-2022
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 228 lần
  2. 228
  0
  1. 210 lần
  2. 229
  1. 211 lần
  2. 211
  1
  1. 210 lần
  2. 205
  1. 229 lần
  2. 229
  2
  1. 210 lần
  2. 211
  1. 214 lần
  2. 214
  3
  1. 210 lần
  2. 194
  1. 209 lần
  2. 209
  4
  1. 210 lần
  2. 230
  1. 214 lần
  2. 214
  5
  1. 210 lần
  2. 195
  1. 196 lần
  2. 196
  6
  1. 210 lần
  2. 225
  1. 188 lần
  2. 188
  7
  1. 210 lần
  2. 217
  1. 207 lần
  2. 207
  8
  1. 210 lần
  2. 197
  1. 210 lần
  2. 210
  9
  1. 210 lần
  2. 203