Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Quảng Trị từ ngày: 09-10-2021 - 14-10-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 27-10-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 170 lần
  2. 170
  0
  1. 158 lần
  2. 164
  1. 160 lần
  2. 160
  1
  1. 158 lần
  2. 158
  1. 178 lần
  2. 178
  2
  1. 158 lần
  2. 161
  1. 165 lần
  2. 165
  3
  1. 158 lần
  2. 145
  1. 163 lần
  2. 163
  4
  1. 158 lần
  2. 174
  1. 151 lần
  2. 151
  5
  1. 158 lần
  2. 142
  1. 144 lần
  2. 144
  6
  1. 158 lần
  2. 173
  1. 142 lần
  2. 142
  7
  1. 158 lần
  2. 165
  1. 153 lần
  2. 153
  8
  1. 158 lần
  2. 140
  1. 158 lần
  2. 158
  9
  1. 158 lần
  2. 162