Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Quảng Bình từ ngày: 18-06-2022 - 23-06-2022
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 04-07-2022
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 211 lần
  2. 211
  0
  1. 203 lần
  2. 222
  1. 199 lần
  2. 199
  1
  1. 203 lần
  2. 215
  1. 205 lần
  2. 205
  2
  1. 203 lần
  2. 201
  1. 211 lần
  2. 211
  3
  1. 203 lần
  2. 206
  1. 232 lần
  2. 232
  4
  1. 203 lần
  2. 198
  1. 219 lần
  2. 219
  5
  1. 203 lần
  2. 208
  1. 196 lần
  2. 196
  6
  1. 203 lần
  2. 220
  1. 225 lần
  2. 225
  7
  1. 203 lần
  2. 231
  1. 223 lần
  2. 223
  8
  1. 203 lần
  2. 202
  1. 203 lần
  2. 203
  9
  1. 203 lần
  2. 221