Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Quảng Bình từ ngày: 17-07-2021 - 22-07-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 26-07-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 145 lần
  2. 145
  0
  1. 141 lần
  2. 141
  1. 123 lần
  2. 123
  1
  1. 141 lần
  2. 138
  1. 127 lần
  2. 127
  2
  1. 141 lần
  2. 129
  1. 137 lần
  2. 137
  3
  1. 141 lần
  2. 124
  1. 154 lần
  2. 154
  4
  1. 141 lần
  2. 147
  1. 146 lần
  2. 146
  5
  1. 141 lần
  2. 139
  1. 126 lần
  2. 126
  6
  1. 141 lần
  2. 152
  1. 143 lần
  2. 143
  7
  1. 141 lần
  2. 151
  1. 144 lần
  2. 144
  8
  1. 141 lần
  2. 130
  1. 141 lần
  2. 141
  9
  1. 141 lần
  2. 135