Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đắk Nông từ ngày: 09-05-2022 - 14-05-2022
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 26-05-2022
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 220 lần
  2. 220
  0
  1. 205 lần
  2. 190
  1. 233 lần
  2. 233
  1
  1. 205 lần
  2. 216
  1. 188 lần
  2. 188
  2
  1. 205 lần
  2. 202
  1. 200 lần
  2. 200
  3
  1. 205 lần
  2. 185
  1. 182 lần
  2. 182
  4
  1. 205 lần
  2. 203
  1. 197 lần
  2. 197
  5
  1. 205 lần
  2. 224
  1. 197 lần
  2. 197
  6
  1. 205 lần
  2. 209
  1. 207 lần
  2. 207
  7
  1. 205 lần
  2. 202
  1. 187 lần
  2. 187
  8
  1. 205 lần
  2. 191
  1. 205 lần
  2. 205
  9
  1. 205 lần
  2. 194