Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đà Nẵng từ ngày: 10-09-2021 - 15-09-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 17-09-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 205 lần
  2. 205
  0
  1. 220 lần
  2. 245
  1. 261 lần
  2. 261
  1
  1. 220 lần
  2. 192
  1. 250 lần
  2. 250
  2
  1. 220 lần
  2. 242
  1. 228 lần
  2. 228
  3
  1. 220 lần
  2. 231
  1. 237 lần
  2. 237
  4
  1. 220 lần
  2. 269
  1. 253 lần
  2. 253
  5
  1. 220 lần
  2. 228
  1. 257 lần
  2. 257
  6
  1. 220 lần
  2. 223
  1. 247 lần
  2. 247
  7
  1. 220 lần
  2. 266
  1. 218 lần
  2. 218
  8
  1. 220 lần
  2. 256
  1. 220 lần
  2. 220
  9
  1. 220 lần
  2. 224