Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Vũng Tàu từ ngày: 29-04-2021 - 04-05-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 07-05-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 326 lần
  2. 326
  0
  1. 319 lần
  2. 289
  1. 328 lần
  2. 328
  1
  1. 319 lần
  2. 306
  1. 280 lần
  2. 280
  2
  1. 319 lần
  2. 308
  1. 318 lần
  2. 318
  3
  1. 319 lần
  2. 309
  1. 289 lần
  2. 289
  4
  1. 319 lần
  2. 295
  1. 306 lần
  2. 306
  5
  1. 319 lần
  2. 326
  1. 274 lần
  2. 274
  6
  1. 319 lần
  2. 325
  1. 296 lần
  2. 296
  7
  1. 319 lần
  2. 313
  1. 306 lần
  2. 306
  8
  1. 319 lần
  2. 287
  1. 319 lần
  2. 319
  9
  1. 319 lần
  2. 284