Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Tây Ninh từ ngày: 20-11-2021 - 25-11-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 02-12-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 320 lần
  2. 320
  0
  1. 315 lần
  2. 316
  1. 323 lần
  2. 323
  1
  1. 315 lần
  2. 317
  1. 315 lần
  2. 315
  2
  1. 315 lần
  2. 315
  1. 292 lần
  2. 292
  3
  1. 315 lần
  2. 330
  1. 299 lần
  2. 299
  4
  1. 315 lần
  2. 299
  1. 321 lần
  2. 321
  5
  1. 315 lần
  2. 294
  1. 307 lần
  2. 307
  6
  1. 315 lần
  2. 298
  1. 304 lần
  2. 304
  7
  1. 315 lần
  2. 292
  1. 300 lần
  2. 300
  8
  1. 315 lần
  2. 325
  1. 315 lần
  2. 315
  9
  1. 315 lần
  2. 310