Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Tây Ninh từ ngày: 17-07-2021 - 22-07-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 26-07-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 334 lần
  2. 334
  0
  1. 334 lần
  2. 331
  1. 342 lần
  2. 342
  1
  1. 334 lần
  2. 334
  1. 333 lần
  2. 333
  2
  1. 334 lần
  2. 321
  1. 302 lần
  2. 302
  3
  1. 334 lần
  2. 338
  1. 313 lần
  2. 313
  4
  1. 334 lần
  2. 326
  1. 328 lần
  2. 328
  5
  1. 334 lần
  2. 309
  1. 320 lần
  2. 320
  6
  1. 334 lần
  2. 318
  1. 319 lần
  2. 319
  7
  1. 334 lần
  2. 305
  1. 315 lần
  2. 315
  8
  1. 334 lần
  2. 339
  1. 334 lần
  2. 334
  9
  1. 334 lần
  2. 319