Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Tây Ninh từ ngày: 09-10-2021 - 14-10-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 27-10-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 310 lần
  2. 310
  0
  1. 309 lần
  2. 309
  1. 315 lần
  2. 315
  1
  1. 309 lần
  2. 310
  1. 308 lần
  2. 308
  2
  1. 309 lần
  2. 306
  1. 286 lần
  2. 286
  3
  1. 309 lần
  2. 320
  1. 282 lần
  2. 282
  4
  1. 309 lần
  2. 290
  1. 309 lần
  2. 309
  5
  1. 309 lần
  2. 285
  1. 297 lần
  2. 297
  6
  1. 309 lần
  2. 292
  1. 298 lần
  2. 298
  7
  1. 309 lần
  2. 284
  1. 292 lần
  2. 292
  8
  1. 309 lần
  2. 308
  1. 309 lần
  2. 309
  9
  1. 309 lần
  2. 302