Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Sóc Trăng từ ngày: 10-09-2021 - 15-09-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 17-09-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 339 lần
  2. 339
  0
  1. 316 lần
  2. 324
  1. 320 lần
  2. 320
  1
  1. 316 lần
  2. 351
  1. 311 lần
  2. 311
  2
  1. 316 lần
  2. 300
  1. 341 lần
  2. 341
  3
  1. 316 lần
  2. 339
  1. 383 lần
  2. 383
  4
  1. 316 lần
  2. 312
  1. 335 lần
  2. 335
  5
  1. 316 lần
  2. 324
  1. 324 lần
  2. 324
  6
  1. 316 lần
  2. 335
  1. 289 lần
  2. 289
  7
  1. 316 lần
  2. 332
  1. 336 lần
  2. 336
  8
  1. 316 lần
  2. 322
  1. 316 lần
  2. 316
  9
  1. 316 lần
  2. 355