Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đồng Nai từ ngày: 10-09-2021 - 15-09-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 17-09-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 333 lần
  2. 333
  0
  1. 297 lần
  2. 318
  1. 319 lần
  2. 319
  1
  1. 297 lần
  2. 317
  1. 335 lần
  2. 335
  2
  1. 297 lần
  2. 314
  1. 317 lần
  2. 317
  3
  1. 297 lần
  2. 336
  1. 330 lần
  2. 330
  4
  1. 297 lần
  2. 346
  1. 322 lần
  2. 322
  5
  1. 297 lần
  2. 314
  1. 342 lần
  2. 342
  6
  1. 297 lần
  2. 304
  1. 317 lần
  2. 317
  7
  1. 297 lần
  2. 361
  1. 328 lần
  2. 328
  8
  1. 297 lần
  2. 311
  1. 297 lần
  2. 297
  9
  1. 297 lần
  2. 319