Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Bình Thuận từ ngày: 20-11-2021 - 25-11-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 02-12-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 346 lần
  2. 346
  0
  1. 339 lần
  2. 300
  1. 309 lần
  2. 309
  1
  1. 339 lần
  2. 322
  1. 307 lần
  2. 307
  2
  1. 339 lần
  2. 325
  1. 282 lần
  2. 282
  3
  1. 339 lần
  2. 345
  1. 293 lần
  2. 293
  4
  1. 339 lần
  2. 278
  1. 275 lần
  2. 275
  5
  1. 339 lần
  2. 301
  1. 317 lần
  2. 317
  6
  1. 339 lần
  2. 307
  1. 340 lần
  2. 340
  7
  1. 339 lần
  2. 311
  1. 288 lần
  2. 288
  8
  1. 339 lần
  2. 305
  1. 339 lần
  2. 339
  9
  1. 339 lần
  2. 302