Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Bình Thuận từ ngày: 17-07-2021 - 22-07-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 26-07-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 358 lần
  2. 358
  0
  1. 346 lần
  2. 301
  1. 314 lần
  2. 314
  1
  1. 346 lần
  2. 336
  1. 314 lần
  2. 314
  2
  1. 346 lần
  2. 342
  1. 303 lần
  2. 303
  3
  1. 346 lần
  2. 360
  1. 309 lần
  2. 309
  4
  1. 346 lần
  2. 291
  1. 287 lần
  2. 287
  5
  1. 346 lần
  2. 316
  1. 328 lần
  2. 328
  6
  1. 346 lần
  2. 317
  1. 357 lần
  2. 357
  7
  1. 346 lần
  2. 323
  1. 306 lần
  2. 306
  8
  1. 346 lần
  2. 312
  1. 346 lần
  2. 346
  9
  1. 346 lần
  2. 324