Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Bình Thuận từ ngày: 09-10-2021 - 14-10-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 27-10-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 336 lần
  2. 336
  0
  1. 325 lần
  2. 288
  1. 296 lần
  2. 296
  1
  1. 325 lần
  2. 314
  1. 296 lần
  2. 296
  2
  1. 325 lần
  2. 312
  1. 277 lần
  2. 277
  3
  1. 325 lần
  2. 333
  1. 286 lần
  2. 286
  4
  1. 325 lần
  2. 269
  1. 266 lần
  2. 266
  5
  1. 325 lần
  2. 295
  1. 310 lần
  2. 310
  6
  1. 325 lần
  2. 297
  1. 329 lần
  2. 329
  7
  1. 325 lần
  2. 302
  1. 285 lần
  2. 285
  8
  1. 325 lần
  2. 300
  1. 325 lần
  2. 325
  9
  1. 325 lần
  2. 296