Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đắk Lắk từ ngày: 29-04-2021 - 04-05-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 07-05-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 122 lần
  2. 122
  0
  1. 129 lần
  2. 144
  1. 103 lần
  2. 103
  1
  1. 129 lần
  2. 97
  1. 117 lần
  2. 117
  2
  1. 129 lần
  2. 126
  1. 121 lần
  2. 121
  3
  1. 129 lần
  2. 107
  1. 123 lần
  2. 123
  4
  1. 129 lần
  2. 115
  1. 128 lần
  2. 128
  5
  1. 129 lần
  2. 124
  1. 107 lần
  2. 107
  6
  1. 129 lần
  2. 110
  1. 129 lần
  2. 129
  7
  1. 129 lần
  2. 125
  1. 127 lần
  2. 127
  8
  1. 129 lần
  2. 128
  1. 129 lần
  2. 129
  9
  1. 129 lần
  2. 130