Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Bình Định từ ngày: 20-11-2021 - 25-11-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 02-12-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 195 lần
  2. 195
  0
  1. 147 lần
  2. 184
  1. 170 lần
  2. 170
  1
  1. 147 lần
  2. 136
  1. 150 lần
  2. 150
  2
  1. 147 lần
  2. 170
  1. 175 lần
  2. 175
  3
  1. 147 lần
  2. 171
  1. 170 lần
  2. 170
  4
  1. 147 lần
  2. 158
  1. 172 lần
  2. 172
  5
  1. 147 lần
  2. 191
  1. 172 lần
  2. 172
  6
  1. 147 lần
  2. 183
  1. 170 lần
  2. 170
  7
  1. 147 lần
  2. 166
  1. 171 lần
  2. 171
  8
  1. 147 lần
  2. 158
  1. 147 lần
  2. 147
  9
  1. 147 lần
  2. 175