Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Bình Định từ ngày: 17-07-2021 - 22-07-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 26-07-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 155 lần
  2. 155
  0
  1. 123 lần
  2. 152
  1. 133 lần
  2. 133
  1
  1. 123 lần
  2. 110
  1. 126 lần
  2. 126
  2
  1. 123 lần
  2. 131
  1. 149 lần
  2. 149
  3
  1. 123 lần
  2. 142
  1. 137 lần
  2. 137
  4
  1. 123 lần
  2. 140
  1. 145 lần
  2. 145
  5
  1. 123 lần
  2. 153
  1. 143 lần
  2. 143
  6
  1. 123 lần
  2. 145
  1. 131 lần
  2. 131
  7
  1. 123 lần
  2. 139
  1. 144 lần
  2. 144
  8
  1. 123 lần
  2. 131
  1. 123 lần
  2. 123
  9
  1. 123 lần
  2. 143