Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 An Giang từ ngày: 20-11-2021 - 25-11-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 02-12-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 316 lần
  2. 316
  0
  1. 330 lần
  2. 315
  1. 306 lần
  2. 306
  1
  1. 330 lần
  2. 309
  1. 291 lần
  2. 291
  2
  1. 330 lần
  2. 321
  1. 307 lần
  2. 307
  3
  1. 330 lần
  2. 295
  1. 302 lần
  2. 302
  4
  1. 330 lần
  2. 307
  1. 290 lần
  2. 290
  5
  1. 330 lần
  2. 294
  1. 327 lần
  2. 327
  6
  1. 330 lần
  2. 321
  1. 305 lần
  2. 305
  7
  1. 330 lần
  2. 302
  1. 322 lần
  2. 322
  8
  1. 330 lần
  2. 322
  1. 330 lần
  2. 330
  9
  1. 330 lần
  2. 310