Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 An Giang từ ngày: 09-10-2021 - 14-10-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 27-10-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 305 lần
  2. 305
  0
  1. 319 lần
  2. 304
  1. 298 lần
  2. 298
  1
  1. 319 lần
  2. 301
  1. 279 lần
  2. 279
  2
  1. 319 lần
  2. 316
  1. 293 lần
  2. 293
  3
  1. 319 lần
  2. 281
  1. 295 lần
  2. 295
  4
  1. 319 lần
  2. 298
  1. 286 lần
  2. 286
  5
  1. 319 lần
  2. 286
  1. 320 lần
  2. 320
  6
  1. 319 lần
  2. 310
  1. 295 lần
  2. 295
  7
  1. 319 lần
  2. 292
  1. 316 lần
  2. 316
  8
  1. 319 lần
  2. 315
  1. 319 lần
  2. 319
  9
  1. 319 lần
  2. 303