Thông kê gan cực đại

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Tra cứu:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.
Thống kê Gan cực đại số 1 Miền Nam (đài 1-2-3, theo lô)
Gan Cực Đại: Hiện 344 Lần.
Từ Ngày: 2020-06-27 Đến Ngày: 2020-07-27
Số 1 xuất hiện gần nhất ngày 27-07-2020
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 26-05-2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

 • 00 ( 60 lần)
  Giảm 78
 • 71 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 11 lần)
  Giảm 6
 • 76 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 9 lần)
  Giảm 6
 • 25 ( 9 lần)
  Giảm 12
 • 86 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 8 lần)
  Giảm 12
 • 95 ( 8 lần)
  Giảm 6
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. lần
  0
  1. lần
  1. lần
  1
  1. lần
  1. lần
  2
  1. lần
  1. lần
  3
  1. lần
  1. lần
  4
  1. lần
  1. lần
  5
  1. lần
  1. lần
  6
  1. lần
  1. lần
  7
  1. lần
  1. lần
  8
  1. lần
  1. lần
  9
  1. lần