loading

THỐNG KÊ TỔNG LẺ

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 01 1 Cặp 01 7
Cặp 03 0 Cặp 03 13
Cặp 05 1 Cặp 05 15
Cặp 07 0 Cặp 07 8
Cặp 09 0 Cặp 09 5
Cặp 10 1 Cặp 10 11
Cặp 12 0 Cặp 12 5
Cặp 14 0 Cặp 14 7
Cặp 16 0 Cặp 16 9
Cặp 18 0 Cặp 18 11
Cặp 21 0 Cặp 21 8
Cặp 23 0 Cặp 23 5
Cặp 25 0 Cặp 25 7
Cặp 27 0 Cặp 27 6
Cặp 29 0 Cặp 29 10
Cặp 30 0 Cặp 30 5
Cặp 32 0 Cặp 32 7
Cặp 34 0 Cặp 34 7
Cặp 36 0 Cặp 36 9
Cặp 38 2 Cặp 38 14
Cặp 41 0 Cặp 41 7
Cặp 43 0 Cặp 43 11
Cặp 45 0 Cặp 45 8
Cặp 47 0 Cặp 47 4
Cặp 49 0 Cặp 49 10
Cặp 50 0 Cặp 50 6
Cặp 52 0 Cặp 52 11
Cặp 54 0 Cặp 54 10
Cặp 56 0 Cặp 56 11
Cặp 58 0 Cặp 58 8
Cặp 61 0 Cặp 61 8
Cặp 63 0 Cặp 63 10
Cặp 65 0 Cặp 65 6
Cặp 67 0 Cặp 67 10
Cặp 69 0 Cặp 69 4
Cặp 70 1 Cặp 70 10
Cặp 72 0 Cặp 72 8
Cặp 74 0 Cặp 74 9
Cặp 76 0 Cặp 76 5
Cặp 78 1 Cặp 78 8
Cặp 81 0 Cặp 81 9
Cặp 83 0 Cặp 83 9
Cặp 85 0 Cặp 85 3
Cặp 87 0 Cặp 87 5
Cặp 89 1 Cặp 89 10
Cặp 90 0 Cặp 90 6
Cặp 92 0 Cặp 92 7
Cặp 94 0 Cặp 94 6
Cặp 96 1 Cặp 96 7
Cặp 98 0 Cặp 98 9

Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ