loading

THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 2 Cặp 00 9
Cặp 02 0 Cặp 02 6
Cặp 04 1 Cặp 04 6
Cặp 06 0 Cặp 06 10
Cặp 08 0 Cặp 08 11
Cặp 11 0 Cặp 11 11
Cặp 13 2 Cặp 13 9
Cặp 15 1 Cặp 15 9
Cặp 17 0 Cặp 17 8
Cặp 19 1 Cặp 19 8
Cặp 20 0 Cặp 20 6
Cặp 22 0 Cặp 22 7
Cặp 24 1 Cặp 24 5
Cặp 26 0 Cặp 26 6
Cặp 28 0 Cặp 28 6
Cặp 31 0 Cặp 31 6
Cặp 33 0 Cặp 33 7
Cặp 35 0 Cặp 35 6
Cặp 37 0 Cặp 37 12
Cặp 39 2 Cặp 39 9
Cặp 40 1 Cặp 40 10
Cặp 42 1 Cặp 42 11
Cặp 44 0 Cặp 44 8
Cặp 46 0 Cặp 46 7
Cặp 48 0 Cặp 48 10
Cặp 51 0 Cặp 51 12
Cặp 53 0 Cặp 53 6
Cặp 55 1 Cặp 55 8
Cặp 57 0 Cặp 57 6
Cặp 59 1 Cặp 59 12
Cặp 60 0 Cặp 60 6
Cặp 62 0 Cặp 62 9
Cặp 64 0 Cặp 64 5
Cặp 66 0 Cặp 66 8
Cặp 68 0 Cặp 68 10
Cặp 71 0 Cặp 71 7
Cặp 73 0 Cặp 73 6
Cặp 75 1 Cặp 75 5
Cặp 77 0 Cặp 77 5
Cặp 79 0 Cặp 79 4
Cặp 80 1 Cặp 80 10
Cặp 82 1 Cặp 82 14
Cặp 84 0 Cặp 84 11
Cặp 86 0 Cặp 86 7
Cặp 88 0 Cặp 88 11
Cặp 91 0 Cặp 91 8
Cặp 93 1 Cặp 93 9
Cặp 95 3 Cặp 95 8
Cặp 97 0 Cặp 97 7
Cặp 99 0 Cặp 99 9

Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ