loading

THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 5 Đầu 0 90
Đầu 1 5 Đầu 1 88
Đầu 2 1 Đầu 2 66
Đầu 3 4 Đầu 3 82
Đầu 4 2 Đầu 4 86
Đầu 5 2 Đầu 5 90
Đầu 6 0 Đầu 6 76
Đầu 7 3 Đầu 7 67
Đầu 8 3 Đầu 8 89
Đầu 9 5 Đầu 9 76
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 6 Đuôi 0 79
Đuôi 1 1 Đuôi 1 83
Đuôi 2 2 Đuôi 2 85
Đuôi 3 3 Đuôi 3 85
Đuôi 4 2 Đuôi 4 74
Đuôi 5 7 Đuôi 5 75
Đuôi 6 1 Đuôi 6 79
Đuôi 7 0 Đuôi 7 71
Đuôi 8 3 Đuôi 8 98
Đuôi 9 5 Đuôi 9 81

Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ