TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 4 lượt 18 2 lượt 04 15 lượt
02 4 lượt 23 2 lượt 38 15 lượt
19 4 lượt 25 2 lượt 94 15 lượt
30 4 lượt 28 2 lượt 21 13 lượt
44 4 lượt 46 2 lượt 23 13 lượt
09 3 lượt 65 2 lượt 71 13 lượt
26 3 lượt 00 1 lượt 90 13 lượt
36 3 lượt 08 1 lượt 92 13 lượt
38 3 lượt 16 1 lượt 00 12 lượt
46 3 lượt 19 1 lượt 08 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 97 1 lượt 74 1 lượt
94 1 lượt 94 1 lượt 55 2 lượt
92 1 lượt 89 1 lượt 32 3 lượt
90 1 lượt 79 1 lượt 99 4 lượt
89 1 lượt 69 1 lượt 45 4 lượt
88 1 lượt 68 1 lượt 27 4 lượt
87 1 lượt 66 1 lượt 17 4 lượt
86 1 lượt 57 1 lượt 07 4 lượt
84 1 lượt 48 1 lượt 93 5 lượt
83 1 lượt 43 1 lượt 82 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
07, 08, 11, 15, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 40, 43, 47, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 66, 67, 69, 74, 78, 80, 82, 85, 91, 95, 97, 99 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86