TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 26/09/2020 - 26/10/2020

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.56% 2 lượt
02
1.28% 1 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
3.85% 3 lượt
05
2.56% 2 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
1.28% 1 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
2.56% 2 lượt
10
1.28% 1 lượt
11
3.85% 3 lượt
12
2.56% 2 lượt
13
1.28% 1 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
2.56% 2 lượt
16
3.85% 3 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
1.28% 1 lượt
19
3.85% 3 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
5.13% 4 lượt
24
1.28% 1 lượt
25
3.85% 3 lượt
26
6.41% 5 lượt
27
1.28% 1 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
3.85% 3 lượt
31
5.13% 4 lượt
32
3.85% 3 lượt
33
1.28% 1 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
1.28% 1 lượt
37
2.56% 2 lượt
38
3.85% 3 lượt
39
2.56% 2 lượt
40
2.56% 2 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
1.28% 1 lượt
43
1.28% 1 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
3.85% 3 lượt

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86