loading
Bật/Tắt chế độ Màn Hình Lớn Tự Động bấm Phím F11 → F10
Sớ đầu đuôi Miền bắc
Thứ 7
Nam Định
64 - 95 - 10 - 52
Nam Định
80
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
24 - 63 - 21 - 14
Hải phòng
89
Thứ 5
27-06-2019
Hà Nội
61 - 32 - 56 - 62
Hà Nội
82
Thứ 4
Bắc Ninh
39 - 80 - 82 - 38
Bắc Ninh
95
Thứ 3
Quảng Ninh
97 - 74 - 36 - 21
Quảng Ninh
05
Thứ 2
27-06-2019
Hà Nội
70 - 97 - 16 - 88
Hà Nội
39
Chủ Nhật
Thái Bình
87 - 80 - 83 - 23
Thái Bình
13
Thứ 7
Nam Định
86 - 54 - 27 - 64
Nam Định
13
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
93 - 83 - 95 - 71
Hải phòng
70
Thứ 5
27-06-2019
Hà Nội
11 - 03 - 47 - 86
Hà Nội
04
Thứ 4
Bắc Ninh
13 - 70 - 81 - 56
Bắc Ninh
75
Thứ 3
Quảng Ninh
44 - 45 - 01 - 74
Quảng Ninh
59
Thứ 2
27-06-2019
Hà Nội
56 - 25 - 87 - 11
Hà Nội
00
Chủ Nhật
Thái Bình
54 - 37 - 36 - 65
Thái Bình
78
Thứ 7
Nam Định
03 - 28 - 67 - 75
Nam Định
10
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
10 - 15 - 43 - 45
Hải phòng
95
Thứ 5
27-06-2019
Hà Nội
65 - 72 - 07 - 23
Hà Nội
93
Thứ 4
Bắc Ninh
16 - 39 - 03 - 54
Bắc Ninh
96
Thứ 3
Quảng Ninh
64 - 50 - 81 - 58
Quảng Ninh
55
Thứ 2
27-06-2019
Hà Nội
62 - 89 - 08 - 73
Hà Nội
00
Chủ Nhật
Thái Bình
28 - 55 - 35 - 70
Thái Bình
95
Thứ 7
Nam Định
41 - 56 - 54 - 45
Nam Định
01
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
59 - 57 - 29 - 76
Hải phòng
42
Thứ 5
27-06-2019
Hà Nội
24 - 06 - 22 - 91
Hà Nội
19
Thứ 4
Bắc Ninh
27 - 91 - 25 - 02
Bắc Ninh
38
Thứ 3
Quảng Ninh
78 - 29 - 57 - 41
Quảng Ninh
39
Thứ 2
27-06-2019
Hà Nội
55 - 78 - 59 - 37
Hà Nội
15
Chủ Nhật
Thái Bình
05 - 17 - 02 - 51
Thái Bình
40
Thứ 7
Nam Định
49 - 76 - 66 - 51
Nam Định
38
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
08 - 93 - 24 - 14
Hải phòng
24

Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ