loading

Kết quả xổ số Điện toán max 4d

Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 19-01-2021
* Dãy Số Trúng
A
9650
B
7864
C
4983
D
8302
E
1720
G
2287
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 8302 1234 15.000.000
Giải nhì 1720
7864
1234 6.500.000
Giải ba 9650
4983
2287
1234 3.000.000
Giải KK 1   302 1234 300.000
Giải KK 2     02
1234 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 16-01-2021
* Dãy Số Trúng
A
4850
B
2939
C
7353
D
7935
E
4928
G
3975
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 7935 3 15.000.000
Giải nhì 7353
4928
17 6.500.000
Giải ba 4850
2939
3975
6 3.000.000
Giải KK 1   935 32 300.000
Giải KK 2     35
385 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 14-01-2021
* Dãy Số Trúng
A
6707
B
2164
C
4143
D
1456
E
3733
G
1286
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 4143 2 15.000.000
Giải nhì 6707
1286
3 6.500.000
Giải ba 2164
1456
3733
7 3.000.000
Giải KK 1   143 32 300.000
Giải KK 2     43
311 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 12-01-2021
* Dãy Số Trúng
A
6899
B
4419
C
0622
D
3007
E
9967
G
7147
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 6899 6 15.000.000
Giải nhì 3007
7147
2 6.500.000
Giải ba 4419
00622
9967
9 3.000.000
Giải KK 1   899 34 300.000
Giải KK 2     99
461 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 09-01-2021
* Dãy Số Trúng
A
6390
B
8177
C
7852
D
0025
E
7475
G
1885
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 7475 1 15.000.000
Giải nhì 00025
6390
11 6.500.000
Giải ba 8177
7852
1885
11 3.000.000
Giải KK 1   475 34 300.000
Giải KK 2     75
371 30.000

Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ