Hướng Dẫn Cài đặt bảng in trên trình duyệt Chrome

Bước 1: Click biểu tượng In vé dò bên dưới bảng kết quả
 

Bước 2: Chọn Loại vé dò cần IN  (Mẫu in được bố trí như hình bên dưới)
 


Bước 3: Sau khi bấm In Vé Dò hãy chọn máy in bạn muốn in:
 

Bước 4: Bạn cần nhấn vào [ + Cài đặt khác ] (1) để mở rộng tùy chọn
 

Bước 5: Chọn các thông số như hình bên dưới
 

Bước 6: Nếu bạn đã chọn như hình trên mà vẫn bị xuống dòng ( máy in khác HP, Canon ) thì hãy làm như hình bên dưới
 

Hoàn tất: Sau khi bấm In Google Chrome sẽ lưu trữ các tùy chọn Bảng In của bạn cho các lượt in sau này.